Äänekosken alueella vaihtuu jätteenkuljetusjärjestelmä 1.9.2020


Äänekosken alueen kotitalouksien, vapaa-ajan asukkaiden sekä kaupungin palvelutoiminnan kohteiden jäteastiapalvelussa tapahtui muutos 1.9.2020 alkaen. Sydän-Suomen jätelautakunta tarkasteli jätelain mukaisesti Äänekosken alueen jätteenkuljetuksista (pl. lietteet). Jätelautakunta päätti toukokuussa 2018, että Äänekosken alueella siirrytään kunnan kilpailuttamaan jätehuoltomalliin 1.9.2020. Kuljetusten kilpailutuksen on hoitanut kuntien omistama jäteyhtiö Sammakkokangas Oy, joka tuottaa jätehuollon palvelutehtävät omistajakuntiensa lukuun.

Muutos koskee: 

  • vakituisten ja vapaa-ajan asumisen jätehuoltoa
  • kunnan (kuten Äänekosken kaupungin) palvelutoiminnan jätehuoltoa
  • julkiset ja yksityiset asumispalveluyksiköiden jätehuolto 

Sammakkokangas Oy on kilpailuttanut jätteenkuljetukset julkisena hankintana. Kilpailutusasiakirjat olivat kaikkien alan yritysten nähtävillä Hilma julkiset hankinnat tietokannassa. Sammakkokankaan aliurakoitsijoina toimii Ympäristönhuolto Kotilainen Oy ja Jätehuolto Laine Oy 1.9.2020 alkaen. Sammakkokankaan asiakaspalvelu vastaa kaikkiin astiapalvelua koskeviin kysymyksiin edellä mainitusta päivämäärästä lähtien.  

Kiinteistön haltijan järjestelmä lakkasi toimimasta 31.8.2020 ja astioiden tyhjennyspalvelut jatkuivat uudessa järjestelmässä ilman erillisilmoitusta. Vanhaa sopimusta ei tarvinnut näin ollen erikseen irtisanoa ja uutta solmia. Muutoshetkellä astian tyhjennysväli saattoi olla normaalirytmiä lyhempi tai pidempi. Tyhjennyksen viikonpäivä saattoi myös muuttua. Kuljetusjärjestelmämuutoksen astiatyhjennykset on rytmitetty mahdollisimman optimaalisesti, jotta ympäristöä kuormittavia hukkakilometrejä syntyisi mahdollisimman vähän. Kuljetusjärjestelmämuutoksen onnistumiseksi on erittäin tärkeää, että astia on näkyvällä paikalla. Epäselvyyksien välttämiseksi ja astian löytymisen helpottamiseksi pyydämme merkitsemään talonumeron astian kylkeen. Mikäli astiakoko on virheellinen, sitä ei tarvitse erikseen ilmoittaa vaan koko päivittyy kuljettajan ilmoittamana.

Pyydämme kuitenkin huomioimaan, että olette yhteydessä nykyiseen kuljetusyritykseen, mikäli teillä on heiltä vuokrattu astia käytössä.

Huomioitavia asioita 

  • Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa siitä, että jäteastia on tyhjennettävissä. Talviaikana tämä tarkoittaa mm. lumitöiden ja hiekoituksen hoitamista.

  • Arkipyhät vaikuttavat koko viikon astiatyhjennyksiin aikaistaen tai myöhästyttäen niitä 1 – 3 päivällä. Jos siirrät astian tyhjennyspäiväksi tyhjennyspaikalle, tee siirto paria päivää aiemmin.

  • Sekajäteastiat pestään kerran vuodessa ja biojäteastiat kaksi kertaa, niiden astioiden osalta, jotka ovat pesuauton kiertäessä tyhjennyspaikalla. Pesusta ja pesun yhteydessä tehtävästä tyhjennyksestä ei veloiteta erikseen. Pesukerta ei muuta varsinaista tyhjennysrytmiä. Ensimmäiset pesut tehdään 2021.

  • Tiehoitokunnan tulee antaa Sammakkokankaan asiakaspalveluun kirjallinen lupa ajaa tielle painorajoituksesta huolimatta.

  • Tämän muutoksen jälkeen tulee kaikki jäteastiapalvelua koskevat yhteydenotot Sammakkokankaan asiakaspalveluun. Kuljetusyrityksen kautta ei voi tehdä muutoksia tai lisätilauksia.

Sydän-Suomen jätelautakunta toimii Sammakkokankaan osakaskuntien yhteisenä jäteviranomaisena. Lautakunta päättää jätetaksasta, jätehuoltomääräyksistä ja palvelutasosta. Jäteviranomainen seuraa, että kaikki kiinteistöt ovat liittyneinä jätehuoltoon. Lautakunta valvoo, että alueen jätehuolto on toteutettu jätehuoltomääräysten mukaisesti. Jätehuoltomääräysten mukaisesti pisin tyhjennysväli on sekajätteelle 4 viikkoa, mutta 140 – 240 litran astialle 1-2 hengen talous voi saada pisimmillään 8 viikkoa. Lautakunnan toimesta otetaan yhteyttä, jos havaitaan palvelun olevan jätehuoltomääräysten vastainen ja sitä on muutettava. Kuljetusjärjestelmämuutoksella ei ole vaikusta jätehuoltomääräyksiin vaan näitä määräyksiä on tullut noudattaa jo kiinteistön haltijan järjestelmässä

1.9.2020 alkaen lasku astiatyhjennyksistä tulee Sammakkokangas Oy:n kautta. Vielä vuonna 2020 vakituisten asuintalojen perusmaksu laskutetaan kerran vuodessa. Vuoden 2021 alusta perusmaksu laskutetaan osissa. Laskutusjakso on 3 kk ja laskulla on kolmen kuukauden osuus perusmaksusta. Jäteastiatyhjennyshinnan vahvistaa jatkossa Sydän-Suomen jätelautakunta. Vuoden 2021 osalta lautakunta käsittelee taksan syksyn aikana. Kuljetuskilpailutus vaikuttaa 2021 taksan osalta hintoja laskevasti.