'Lajittelu on ratkaisu!'

25.3.2019 käynnistyi Ylen kampanja, joka haluaa herätellä kotitalouksia muovin lajitteluun. Ratkaisukeskeinen I love muovi -kampanja avaa muovin lajittelun tilannetta Suomessa keväällä 2019: Kuinka lajittelen, missä on kierrätyspiste minua varten? Tarjolla on ajantasaista tutkittua tietoa muovin kierrätyksestä. Kampanjan sisällöt yle.fi:ssä ja somessa on suunnattu erityisesti kotitalouksille.

I love muovi -kampanja haastaa lajittelemaan niin verkossa, radiossa kuin televisossa. Asiantuntija-apuna kampanjassa ovat mukana mm. Suomen ympäristökeskus SYKE, Ympäristöministeriö, Luonnonvarakeskus LUKE, Teknologian tutkimuskeskus VTT, Ympäristömerkintä Suomi, Muoviteollisuus ry, Suomen Kiertovoima, Itä-Suomen yliopisto ja Suomen Uusiomuovi Oy.

"Kampanjan vaikutukset ulottuvat pitkälle tulevaisuuteen: muovin lajittelunatiivit kasvavat Suomessa nyt!"

Sammakkokankaan toimialueen muovipakkausten lajittelu ja keräys

Muovipakkausten keräyksen järjestäminen kuuluu valtakunnallisesti RINKI Oy:lle. Sammakkokankaan osakaskuntien alueelta muovipakkausten keräyspisteet löytyvät Saarijärveltä, Viitasaarelta, Pihtiputaalta, Äänekoskelta ja Karstulasta. Löydät lisätietoa täältä.

Sammakkokangas Oy täydentää touko - kesäkuussa Rinki Oy:n muovipakkausten keräysverkostoa. Viikolla 18 jaetaan joka kotitalouteen tiedotuslehti SammakkoNews. Lehti sisältää runsaasti tietoa muovipakkausten lajittelusta ja kierrätyksestä juuri tällä alueella.

I Love Muovi kampanjasivustolla on muovipakkausten kierrätyksestä runsaasti aineistoa. Sivut antavat yleisinfoa. Suomi on kuitenkin pitkä maa ja se mikä toimii kaupungissa ei toimi välttämättä harvaan asutuilla alueilla. Jo pelkästään kuljetusmatkat vaihtelevat suuresti eri alueiden välillä. Kevyen muovin osalta kuljetusmatkoilla on merkitystä myös ympäristökuormitukseen ja sitä kautta muovipakkausten kierrätyksen ympäristöhyötyihin. Harvaan asutuilla alueilla muovipakkausten keräys kannattaa keskittää taajamiin, joita alueen asukkaat voivat käyttää kauppareissujen yhteydessä. Suomessa on vain yksi muovinjalostamo ja se sijaitsee Riihimäellä. Tästä syystä myös kuljetuskustannukset vaihtelevat alueittain.

Paikalliset erityispiirteet jätehuollon järjestämisessä huomioidaan alueen omissa yleisissä jätehuoltomääräyksissä. Määräykset säätelevät kotitalouksien jätehuollon järjestämistä. Kaikkea ei siis voi yleistää paikkansa pitäviksi koko Suomessa. Esimerkiksi Sammakkokankaan toimialueella sekajätteen tyhjennysvälit ovat verrattain pitkät vaikka muovipakkausten lajittelumahdollisuudet ovat vielä vähäiset. Keskimääräinen tyhjennysväli on neljä viikkoa. Mikäli aloittaa muovipakkausten lajittelun ja tyhjennysväli on jo ennestään pitkä, ei tyhjennysvälin pidennys enää onnistu. Tällöin vaihtoehdoksi tulee astian vaihtaminen pienempään. Lajittelun jälkeen jäljelle jäävä sekajäte on likaista, joten jätteen seisottaminen astiassa tulee rajoittavaksi tekijäksi.

Omaa asuin- tai vapaa-ajan kiinteistön jätehuoltoa koskevat ajantasaiset tiedot ja ohjeet saat alueen jätehuoltoyhtiöstä. Sammakkokangas Oy:n asiakaspalvelu auttaa arkisin klo 9 - 15 p. 044 4685 502, info@sammakkoangas.fi

Ylen I Love Muovi sivusto: https://yle.fi/aihe/i-love-muovi